Skip to main content Skip to search

Posts by Nieuwsfeed Ikkan

Woningtekort neemt tot 2025 af, daarna neemt het weer toe

Het kabinet heeft het plan om van 2020 tot en met 2025 elk jaar 75.000 woningen bij te bouwen. Daardoor komen er per saldo in 2020 zo'n 78.000 woningen bij, als alle nieuwbouw en sloop mee wordt genomen. De daaropvolgende jaren neemt het saldo langzaam af naar zo'n 50.000 woningen per jaar. In die komende vijf jaar groeit ook het aantal huishoudens. Die groei is wel iets minder dan die van de woningen. Wel verwachten de bureaus dat tegen 2025 de huishoudensgroei die van de woningen weer inhaalt. Dat betekent dus dat vanaf dat moment het woningtekort weer toeneemt. Wel benadrukken het CBS en het PBL dat er veel verschillende factoren van invloed zijn op de toename of krimp van het aantal huishoudens. Zo beïnvloeden het woningaanbod en de vraag naar huizen elkaar, en hebben ook zaken als het leenstelsel voor studenten hun effect. Mensen blijven bijvoorbeeld langer thuis wonen nu ze geen studiebeurs meer ontvangen, waardoor de vraag naar woningen daalt. In de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant neemt het aantal woningen het meest toe in de komende twintig jaar. Hierbij is Zuid-Holland met zo'n achtduizend woningen in de plus de voortrekker met de hoogste netto woningbouw, gevolgd door Noord-Holland (zevenduizend) en Noord-Brabant (vierduizend). Groningen, Drenthe en Zeeland bungelen onderaan. Ook tussen steden zijn flinke verschillen te zien, eveneens tussen grote steden in de Randstad onderling. Zo ligt in Amsterdam tot 2025 het saldo jaarlijks gemiddeld op zo'n 6.500 woningen, terwijl dat in Rotterdam zo'n 3.500 gemiddeld is. Ook in Den Haag en Utrecht is minder bouw te zien. Amsterdam wordt nog wel tot 2040 aanzienlijk hoger ingeschat.
Read more

Spanje trekt 300 miljoen uit voor gevolgen faillissement Thomas Cook

Het plan om de lokale economie te beschermen voor de klap die het faillissement veroorzaakt, bestaat uit dertien maatregelen. Een van de maatregelen is het beschikbaar stellen van krediet aan bedrijven die geraakt worden. Op 23 september maakte Thomas Cook het faillissement bekend. Toen was nog niet meteen duidelijk wat er met lokale takken van de touroperator zou gebeuren. Inmiddels zijn ook veel van die bedrijfsonderdelen failliet verklaard, zoals ook de Nederlandse tak afgelopen maandag. Sommige landen lijken harder te zijn geraakt door de touroperator dan anderen. De schade lijkt vooral voor populaire reisbestemmingen groot. Zo wordt voor Griekenland geschat dat de schade in 2019 rond de 315 miljoen euro bedraagt, wat voor de lokale economie op zou kunnen lopen tot 2,5 miljard euro.
Read more

Honderden kantoorpanden moeten voor miljoenen worden versterkt

Twee jaar geleden stortte bij luchthaven Eindhoven zonder aanleiding een parkeergarage gedeeltelijk in. Inmiddels is de garage opnieuw opgebouwd en opent deze dinsdag. Het type vloer dat was gebruikt, is sinds 2000 veel toegepast in kantoren en parkeergarages. Deze zogenoemde breedplaatvloeren zijn tot twee derde zwakker dan werd aangenomen. Uit de nieuwste onderzoeken blijkt bovendien dat ook afgeleiden van de vloersoort minder sterk zijn dan gedacht. De gebouwen met deze vloertypen liggen dan ook onder de loep. Hoewel niet meteen wordt gevreesd voor instortingsgevaar, moeten de gebouwen wel snel gecontroleerd worden, en mogelijk gerepareerd. De kosten voor herstel zouden oplopen tot meer dan 1 miljoen euro per gebouw. Ook de overheid heeft gebouwen in handen die in aanmerking komen voor een controle, zoals de rechtbank in Zwolle en het ministerie van Binnenlandse Zaken, die dus mogelijk ook moeten worden hersteld. Deze panden werden in het voorjaar al op een lijst gezet. De risicovolste panden moeten in 2020 gecontroleerd en aangepast zijn. Daarna volgen de minder risicovolle gebouwen. Gebouweigenaren die weigeren mee te werken, riskeren dat de gemeente het pand onbruikbaar verklaart.
Read more