Skip to main content Skip to search
info@ik-kan.nl
055-3604567
Sluisoordlaan 440, 7323 EP Apeldoorn

Privacy Policy

Privacy Policy

IkKan! alle informatie die door gebruikers en bezoekers van de website worden aangeleverd, alleen gebruiken voor het doel waarvoor de informatie is verkregen.

IkKan! zal geen persoonlijke informatie bekend maken aan derden zonder de toestemming van de desbetreffende persoon. IkKan! garandeert dat de persoonlijke informatie van gebruikers en bezoekers niet aan andere instellingen of bedrijven zal worden doorgegeven, behalve wanneer dit verplicht wordt door de wet.

IkKan! gebruikt het e-mailadres van een bezoeker alleen om te reageren op een handeling op de website of als antwoord op een vraag. Het e-mail adres wordt alleen gebruikt wanneer de gebruiker of bezoeker het e-mailadres zelf heeft aangeleverd. Het e-mailadres wordt niet aan derden bekendgemaakt zonder toestemming van de gebruiker of bezoeker.

Wanneer een gebruiker of bezoeker op onze website komt  bestaat de mogelijkheid dat er een cookie op de computer van de bezoeker wordt geplaatst. Deze cookies gebruiken wij ook voor het verzamelen van gegevens over het bezoek van onze website. De door de gebruiker of bezoeker aan ons op deze wijze beschikbaar gestelde informatie wordt door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt en geschiedt op zorgvuldige wijze. De gebruiker of bezoeker kan de browser instellen dat er geen cookies meer ontvangen worden.

Wanneer u vragen heeft over dit privacy statement neemt u dan contact op met info@ik-kan.nl.